logo_foot
Chỉ tiêu kỹ thuật bột nhẹ CaCO3
13/01/2017

Chỉ tiêu kỹ thuật vôi cục, vÔI mịn, hạt CaCO3

logo_foot

SPECIFICATION OF BURNT LIME LUMPS, BURNT LIME POWDER, CaCO3 PARTICLE

Số TT Loại BộtKind of powder Tổng carbonate tính theo CaCO3Totao carbonate content calculate as CaCO3(%) Hàm lượng CaOCaO matter(%) Hàm lượng Fe2O3Fe2Omatter(%) Độ trắngWhiteness(%)
1 Bột vôi mịn Cao(Burnt lime powder) ≥ 75 0,05
2 Vôi cục(Burnt lime lumps) ≥ 87 0,05
3 Hạt đá ≤ 0,5mm(Stone particle ≤ 0,5mm) ≥ 98,5 0,05 96
4 0,5mm ÷ 1,0 mm ≥ 98,5 0,05 96
5 1,5mm ÷ 2,0 mm ≥ 98,5 0,05 96
6 2,5mm ÷ 3,5 mm ≥ 98,5 0,05 96

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *